• Start

Geolog Sosnowiec - badanie geologiczne gruntu

Sosnowiec - badanie geologiczne gruntu

Nasz zespół w skład którego wchodzą geolodzy i geotechnicy zawodowo zajmuje się wykonywaniem badań geologicznych.

Wiercimy otwory badawcze na podstawie których opracowujemy opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłóża gruntowego.

W ramach prac terenowych przeprowadzamy dodatkowo sondowania dynamiczne i w razie konieczności wykonujemy badania laboratoryjne.

Wszystkie powyższe czynności umożliwiają nam sprecyzowanie warunków w podłożu i dzięki temu w prawidłowy i bezpieczny sposób zaprojektować przyszłe fundamenty. W przypadku obecności w podłożu gruntów słabych bądź to nasypów niebudowlanych Projektant projektuję mocniejsze i szersze fundamenty lub też decyduje się na wymianę nienosnych gruntów.

Kolejną  informacją jakie przekazujemy Zleceniodawcy jest głębokość zalegania wód gruntowych. Dane to pozwalają na wstępnym już etapie wykluczyć budowania np. piwnicy.

 

Ofertę kierujemy do Inwestorów którzy planują budowę:

  • domów jednorodzinnych
  • bloków mieszkalnych
  • hal produkcyjnych
  • budynków magazynowych
  • sieci wodociągowych
  • przydomowych oczyszczalni ścieków

Zlecenie usług geologicznych powinno być jedną z piewszych czynności jakie Inwestor wykonuję przed budową.

 

 

 

Joomla SEO by MijoSEF