Geolog Chrzanów - badanie gruntu, opinia geotechniczna

Badania geologiczne Chrzanów

Przed przystąpieniem do prac budowlanych i projektowych, w piewszej kolejności warto wykonać badania geologiczne.

Nasza firma geologiczna wykonuje wiercenia otworów geotechnicznych  wraz z dodatkowymi badaniami (sondowania i laboratorium) i na podstawie informacji  otrzymanych z powyższych czynności precyzuje warunki gruntowo-wodne.

Większość terenów pod przyszłe inwestycje charakteryzuje się korzystnymi warunkami w podłożu.

Należy jednak samemu sobie odpowiedzieć czy warto podjąć ryzyko wykonania przyszłego np. domu na niepewnym gruncie.

Opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego, które opracowujemy w ramach naszej działalności, dostarczają kompleksowych informacji o stanie gruntu i głębokości zalegania wód gruntowych. Dane zawarte w naszych opracowaniach umożliwają dobór odpowiedniego rodzaju posadowienia (ławy fundamentowe, płyta fundamentowa, studnie lub pale).

Wiedza na jakiej głębokości występuje woda gruntowa, już na wstęnym etapie umożliwa rezygnację z podpiwniczenia (wyższe koszty wykonawstwa).

Ofertę naszą kierujemy zarówno do inwestorów indywidualnych jak i biur projektowych.

Badania geotechniczne wykonujemy dla inwetycji takich jak: domy jednorodzinne, budynki usługowe i przemysłowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi, przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

 

 

Joomla SEO by MijoSEF