Geolog Nowy Sącz - badanie gruntu, opinia geotechniczna

Nasza firma geologiczna z siedzibą w Nowym Sączu wykonuje wiercenia badawcze w celu określenia warunków w podłożu.

Posiadamy własny sprzęt wiertniczy, który umożliwia rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych.

Nasi pracownicy, będący absolwentami Akademii Górniczo-Hutniczej posiadają niezbędne, wymagane przez prawo uprawnienia geologiczne, wydane zarówno przez Ministerstwo Środowiska jak i Okręgowy Urząd Górniczy.

Usługi geologiczne świadczymy zarówno na terenie miasta Nowy Sącz jak i całego powiatu nowosądeckiego.

Wynikiem naszej pracy są opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego jak i dokumentacje geologiczno-inżynierskie.

Ofertę naszą kierujemy do Inwestorów i Projektantów, którzy potrzebują informacji o warunkach w podłożu na etapie zakupu działki lub projektowania posadowienia.

Inwestycje dla, których w przeważającej większości wykonujemy rozpoznanie stanu podłoża to :

  • domy jednorodzinne
  • zabudowa mieszkaniowa
  • budynki gospodarcze
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • linie wodociągowe

W ramach prac geotechnicznych przeprowadzamy:

  • wiercenia otworów geotechnicznych
  • sondowania dynamiczne
  • pomiary głębokości wód gruntowych
  • badania laboratoryjne próbek gruntu
  • odbiory wykopów
Joomla SEO by MijoSEF