Geolog Tarnów - badanie gruntu, opinia geotechniczna

Wiercenia geologiczne Tarnów

Nasza firma geologiczna wykonuje wiercenia geotechniczne oraz określa warunki gruntowo-wodne jakie występują w podłożu.

W ramach przeprowadzanych prac: wiercimy otwory badawcze, wykonujemy sondowania dynamiczne, pobieramy próbki do badań laboratoryjnych.

Wszystkie prace są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, pod nadzorem przeszkolonych i uprawnionych osób.

W zależności od rodzaju przyszłego budynku (wielkość i głebokość posadowienia) i warunków w poziomie posadowienia opracowujemy odpowiednie rodzaje dokumentów:

- opinie geotechniczne - dla niepodpiwniczonych budynków jednorodzinnych, sieci wodociągowych, dróg, przydomowych oczyszczalni ścieków,

- dokumentacje badań podłoża gruntowego - dla wszystkich inwestycji, które są posadowione głębiej niż 1,20 m pod poziomem terenu,

- dokumentacje geologiczno-inżynierskie - w przypadku złożonych i skomplikowanych warunków występujących w podłożu.

 

Joomla SEO by MijoSEF