Badania geotechniczne - Sucha Beskidzka

Jesteśmy firmą geologiczną z wieloletnim doświadczenim w wykonywaniu wierceń i badań geotechnicznych na obszarze niemal całego kraju.

Nasza kadra to geolodzy i geotechnicy, którzy wykonali już w swej działalności zawodowej po kilkaset opracowań (opinii geotechnicznych i dokumentacji badań podłoża gruntowego) przez co możemy zagwarantować rzetelność naszych prac.

W ramach naszej działaności wykonujemu otwory badawcze, sondowania dynamiczne oraz badania polowe i laboratoryjne. Prawidłowo przeprowadzone badania geologiczne umożliwiają określanie warunków gruntowo-wodnych.

Dane które Państwo otrzymają od nas dostarczą informacji takich jak:

  • głębokość zalegania wód gruntowych
  • parametry geotechniczne gruntów
  • możliwość występienia ruchów masowch - osuwisk
  • obecność w podłożu gruntów organicznych, słabonośnch i nienośnych
  • przepuszczalność gruntów
  • urabilność gruntów

Przeprowadzamy również wstępne rozpoznania działek przed ich zakupem.

Przed przystąpieniem do prac polowych, Inwestor musi nam przesłać mapę z zaznaczonym konturem przyszego budynku, abyśmy nasze wiercenia wykonali w obrębie planowanego domu. Gotowe opracowanie danych w formie dokumentacji zostaję w przeciagu 3-4 dni przesłane na adres Zlecającego.

Joomla SEO by MijoSEF