Geolog Bielsko-Biała

Jesteśmy zespołem doświadczonych geologów i geotechników. Wykonujemy wiercenia i sondowania badawcze, pobieramy próbki do badań laboratoryjnych, aby w kompleksowy sposób określić warunki w podłożu.

Przeprowadzenie badań geologicznych przed przystąpieniem do prac projektowych i ziemnych może przyszłego Inwestora uchronić przed problemami takimi jak:

 • płytko występujące wody gruntowe - podmokłości
 • występowanie gruntów słabonośnych i organicznych (namuły lub torf)
 • obecność nasypów niebudowlanych
 • zagrożenia ruchami masowymi - osuwiska

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dla danego typu inwestycji wykonujemy odpowiedni rodzaj opracowania:

 • dokumentację badań podłoża gruntowego
 • opinię geotechniczną
 • projekty geotechniczny
 • projet robót geologicznych
 • dokumentację geologiczno-inżynierską

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych przeprowadzamy dla poniższych przedsięwzięć:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne
 • zabudowa wielorodzinna, bloki
 • budynki usługowe
 • hale przemysłowe
 • drogi
 • mosty
 • przepusty
 • sieci wodociagowe
 • sieci kanalizacyjne
 • sieci gazowe
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków

Joomla SEO by MijoSEF