Geologia Jasło

Kupno działki

W momencie kiedy znajdziemy już odpowiedni kawałek ziemi pod nasz wymarzony dom, warto mieć 100% pewności, że przyszła inwestycja będzie na stabilnym i bezpiecznym podłożu. Warto wówczas zlecić doświadczonemu geologowi wizję lokalną i podstawowe badania geotechniczne i ponad wszelką wątpliwośc rozwiać dylematy, czy może działka jest na osuwisku lub czy w podłożu nie występują grunty słabonośne.

Czynności przedprojektowe

Aby Projektant zoptymalizował sposób wykonania fundamentów, potrzebne są odpowiednie badania geotechniczne. Na tym własnie polega nasza rola, aby wykonać roboty geologiczne i określić warunki gruntowo-wodne. W pierwszej kolejności wiercimy otwory badawcze i dokonujemy pomiaru zwierciadała wód podziemnych. Później wykonujemy prace biurowe i edycyjne. Końcowym elementem naszej pracy będzie przekazanie Inwestorowi opinii geotechnicznej lub dokumentacji badań podłoża gruntowego w której przedstawimy w formie tabelarycznej parametry geotechniczne poszczeglnych warstw gruntu.

Obsługa geotechniczna

Niekiedy, wizyty geologa wymaga dodatkowo etap już po wykonaniu wykopu fundamentowego. Sytuacja taka następuje gdy budynek będzie posiadał głębsze posadowienie i wymagany jest odbiór gruntu przed wykonaniem warstwy chudego betonu.

Joomla SEO by MijoSEF