Geologia Oświęcim

Badania geologiczne Oświecim

 

W celu określenia warunków gruntowo-wodnych jakie występują w podłożu wykonujemy:

 • wiercenia badawcze (sprzętem ręcznym jak i mechanicznym)
 • sondowania dynamiczne (aby określić stan gruntów piszczystych i żwirowch)
 • badania laboratoryjne (w celu sprecyzowania parametrów dla poszczególnych gruntów)
 • badania agresywności wód w stosunku do betonu  (kiedy woda gruntowa występuje powyżej poziomu posadowienia)
 • badania płytą dynamiczną i płytą VSS (w przypadku odbioru stanu zasypki w wykopach)
 • odbiory wykopów

Przeprowadzenie rozpoznania geologicznego umożliwia dobór odpowiedniego rodzaju fundamentów do zaistniałych warunków w podłożu.

Na wstępnym etapie Inwestor otrzymuje informacje o:

 • stanie gruntów w podłożu
 • głębokości występowania wód podziemnych
 • miąższości nasypów, które nie nadają się do posadowiania 
 • występowaniu gruntów słabonośnych (organicznych i miękkoplastycznych)
 • przepuszczalności gruntów
 • wystęowaniu ruchów osuwiskowych

Abaliza informacji które otrzymujemy z wierceń i badań laboratoryjnych przedstawiamy w opracowaniach takich jak:

 • opinia geotechniczna (dla domów jednorodzinnych, przydomwych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych)
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego (dla bloków mieszkalnych, budynków i hal przemysłowych)
 • dokumentacja geologiczno-inżynierska w przypadku złożonych lub skomplikowanych warunków gruntowo-wodnych

 

 

 

Joomla SEO by MijoSEF