Geologia Rzeszów

Czy warto wykonać badania geologiczne?

Z racji, wiedzy i doświadczenia które posiadamy w wykonywaniu wierceń geologicznych i określaniu warunków gruntowo-wodnych, przedstawimy korzyści jakie występują w przypadku wykonania badań geologicznych:

  • Inwestor otrzymuje informację o głębokości zalegania wód podziemnych. Płytko występujące wody gruntowe zwiększają koszt budowy budynków podpiwniczonych oraz zawsze wymagają wykonania profesjonalnego odwodnienia wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym fundamentów. Odpowiednia przeprowadzona izolacja murów, zabezpieczy budynek przed pojawieniem się wilgoci w piwnicy
  • Na podstawie wykonanych otworów badawczych określamy rodzaje gruntów i precyzujemy ich stan. Czynności te umożliwiają wykluczyć występowanie poniżej poziomu posadowienia projektowanego budynku, gruntów nasypowych, organicznych (namuły, torfy) lub też zawilgoconych utworów miękkoplastycznych. Wyżej wymienione rodzaje gruntów, ze względu na swe niskie parametry geotechniczne, powinny być wymienione na ulepszone warstwy lub należy rozważyć odpowiedni sposób posadowienia (płyta fundamentowa).
  • W rejonie karpackim, nierzadko można napotkać formy ruchów masowych - osuwiska. W momencie kiedy mamy możliwość nabycia podejrzanie taniej działki, warto zainwestować kilkaset złotych i przed ostateczną decyzją, wykonać badania geologiczne, które wykluczą lub też potwierdzą występowanie ruchów osuwiskowych.

Jeśli Państwo zdecydują się na nasze usługi, przed przystąpieniem do prac polowych, potrzebować będziemy mapy do celów projektowych. Jej posiadanie, umożliwi nam wykonanie wierceń, w odpowiednim miejscu na działce.

Wynikową dokumentację przygotowujemy na podstawie wierceń terenowych oraz prac biurowych. Potrzebna do pozwolenia na budowę opinia geotechniczna lub dokumentacja badań podłoża gruntowego w przeciągu 4-5 dni od momentu podjęcia zlecenia, jest przekazywana Inwestorowi.

Joomla SEO by MijoSEF