Geologia Sanok

Wykonujemy wiercenia geologiczne na obszarze Sanoka jak i sąsiednich powiatów.

Posiadamy mobilny sprzęt, który umożliwia nam dotarcie do najtrudniejszych miejsc w celu przeprowadzenia badań geotechnicznych.

W ramach prac terenowych wykonujemy:

  • wiercenia otworów badawczych
  • sondowania dynamiczne
  • badania laboratoryjne próbek gruntów

Jako wynik naszych prac, zarówno terenowych jak i biurowych przekazujemy Inwestorowi:

  • opinię geotechniczną
  • dokumentację badań podłoża gruntowego
  • dokumentację geologiczno-inżynierską

W powyższych opracowaniach przedstawiamy warunki gruntowo-wodne, które zostały rozpoznane na badanym obszarze, określamy parametry geotechniczne poszczególnych warstw, zawieramy informację o występowaniu wód gruntowych.

Prawidłowo przeprowadzone badania geologiczne gruntu, umożliwiają dobór rodzaju fundamentów do zaistniałych warunków w podłożu.

Usługi nasze kierujemy do Inwestorów, którzy planują budować inwestycje takie jak:

  • domy mieszkalne
  • budynki usługowe i przemysłowe
  • inwesycje liniowe: (drogi, sieci wodociagowe i gazowe)
  • infrastruktura drogowa: (mosty, przepusty)

Joomla SEO by MijoSEF