O firmie

Przedsiębiorstwo nasze w obecnej formie powstało w 2014 roku, początki zaś zawodowe z geologią sięgają roku 2007. Niezwłocznie po zakończeniu studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej na wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska znalazłem zatrudnienie w dużej krakowskiej firmie geologicznej, gdzie zdobyłem odpowiednią wiedze, zarówno jako geolog - terenowy jak i geolog dokumentator. W 2011, zdobyta praktyka zawodowa, umożliwiła mi na uzyskanie wydanych przez Ministerstwo Środowiska uprawnień geologicznych, które dają kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi Kategorii VII w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadowienia obiektów budowlanych.

Na bazie zdobytego doświadczenia, od 2014 roku jestem właścicielem niniejszej firmy geologicznej. Od tego momentu systematycznie poszerzamy swój zakres działalności poprzez powiększanie parku maszynowego i specjalistycznego oprogramowania.

Zasięg naszej działalności to na ogół Polska południowo-wschodnia, województwa małopolskie, podkarpackie i śląskie. Niemniej jak można zobaczyć w naszych realizacjach, wykonujemy wiercenia geologiczne na obszarze prawie całej Polski.

Joomla SEO by MijoSEF