• Start

Geologia Lublin

Badania geologiczne gruntu polegają na wykonaniu wierceń badawczych i określeniu warunków geotechnicznych w podłożu.
Posiadany przez nas sprzęt, pozwala nam na przeprowadzenia badań geotechnicznych praktycznie w każdym terenie.

Prace geologiczne - terenowe polegają na:

  • wykonaniu wierceń otworów badawczych
  • makroskopowym rozpoznaniu gruntów
  • pomiarze głębokości wód podziemnych
  • przeprowadzeniu sondowań dynamicznych
  • pobraniu próbek do badań laboratoryjnych

W przeciagu kilku dni od momentu wykonani wierceń, wysyłamy Inwestorowi 4 kopie opracowania w formie

  • opinii geotechnicznej
  • dokumentacji badań podłoża gruntowego

Inwestycje dla których przeprowadzamy badania geologiczne:

  • domy jednorodzinne
  • budynki mieszkalne
  • hale i budynki przemysłowe
  • inwesycje liniowe: (sieci wodociagowe, kanalizacyjne i gazowe)
  • drogi, mosty, przepusty
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków
Joomla SEO by MijoSEF