• Start

Geologia Lublin

Badania geologiczne gruntu polegają na wykonaniu wierceń badawczych i określeniu warunków geotechnicznych w podłożu.
Posiadany przez nas sprzęt, pozwala nam na przeprowadzenia badań geotechnicznych praktycznie w każdym terenie.

Prace geologiczne - terenowe polegają na:

 • wykonaniu wierceń otworów badawczych
 • makroskopowym rozpoznaniu gruntów
 • pomiarze głębokości wód podziemnych
 • przeprowadzeniu sondowań dynamicznych
 • pobraniu próbek do badań laboratoryjnych

W przeciagu kilku dni od momentu wykonani wierceń, wysyłamy Inwestorowi 4 kopie opracowania w formie

 • opinii geotechnicznej
 • dokumentacji badań podłoża gruntowego

Inwestycje dla których przeprowadzamy badania geologiczne:

 • domy jednorodzinne
 • budynki mieszkalne
 • hale i budynki przemysłowe
 • inwesycje liniowe: (sieci wodociagowe, kanalizacyjne i gazowe)
 • drogi, mosty, przepusty
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
Joomla SEO by MijoSEF