• Start
  • Realizacje
  • Dokumentacja badań podłoża gruntowego w miejscowości Lisia Góra

Dokumentacja badań podłoża gruntowego w miejscowości Lisia Góra

W ostatnim czasie wykonywaliśmy wiercenia geotechniczne dla tematu: rozbudowy budynku przedszkola. Teren badań był płaski poziomy, porośnięty równo przystrzyżoną trawą.

Jednak od razu zauważyliśmy niepokojące pęknięcia na części budynku, który we wcześniejszym etapie był dobudowywany.

Przykład pęknięcia budynku spowodowane usadowienie budynku na gruntach nienośnych

Niezwłocznie przystąpiliśmy do prac wiertniczych. Wykonaliśmy 4 odwierty o głębokości 5,0 na narożnikach planowanego budynku .

Niestety okazało się, że do głębokości około 2,8 m p.p.t., natrafiliśmy na nasypy niebudowlane, w skład których wchodziły przemieszane piaski z gliną, gruzem i śmieci. Takowe grunty nie nadają się do posadowienia na nich ław fundamentowych.

Przekrój geotechniczny

Dopiero po wykonaniu odwiertów stało się jasne skąd zaobserwowane spękania ścian. Najprawdopodobniej we wcześniejszym etapie rozbudowy, nie zostały wykonane badania geologiczne. Projektant nie wiedział o występowaniu w podłożu gruntów nienośnych - nasypów niebudowlanych i w konsekwencji został wykonany nieodpowiedni rodzaj fundamentów. Ze względu na różne osiadania poszczególnych części budynku, nastąpiły tak duże naprężenia, które doprowadziły do powstania spękań.

Dla nowoprojektowanej części przedszkola, została zalecona wymiana nasypowych gruntów na takie, które posiadają odpowiednie parametry geotechniczne.

A teraz odpowiedz skąd w podłożu grunty nasypowe. Po rozmowach z okolicznymi mieszkańcami okazało się, że kilkadziesiąt lat wcześniej budynek przedszkola był dworem, w sąsiedztwie którego znajdował się staw. Na przestrzeni lat staw został zasypany wszelkiego rodzaju odpadami i o nim zapomniano.

Na powyższym przykładzie widać, że warto zlecić geologowi wykonanie badań geologicznych, które sprecyzują warunki w podłożu i pozwolą aby przyszła inwestycja stała na stabilnym gruncie.

Joomla SEO by MijoSEF
Dokładny wykaz wykonanch przez nas dokumentacji geologiczno-inżynierskich można znaleść w wyszukiwarce dokumentów Państwowego Instytutu Geologicznego.