Sondowania dynamiczne

W sytuacji kiedy podczas wykonywania otworów badawczych napotkamy na grunty niespoiste (piaski, żwiry, pospółki) nieodzownym dodatkowym badaniem, które wykonujemy jest sondowanie dynamiczne.
Sondowanie dynamiczne polega na wbijaniu - zagłębianiu się stożka pod wpływem swobodnego spadku określonej wagi młota i na tej podstawie określeniu zagęszczenia gruntu.

sondowanie dynamiczne

W zależności od głębokości występowania gruntów niespoistych, wykorzystuje się inny typ sondowania dynamicznego:

  • sonda lekka - służy do wykonywania badań do głębokości 8,0 metrów
  • sonda lekka średnią - służy do wykonywania badań powyżej 8,0 metrów głębokości
  • sonda lekka ciężką - służy do wykonywania badań do głębokości 25,0 metrów
  • sonda lekka super ciężką - służy do wykonywania badań do głębokości 25,0 metrów

Ważną czynnością w czasie przeprowadzania badania jest wykonania obrotu o 360° co 50 cm wbicia sondy. Czynność ta ma na celu ograniczenie tarcia gruntu wzdłuż żerdzi.
Na podstawie badań sondą dynamiczną otrzymujemy stopień zagęszczenia ID . Na jego podstawie dzielimy grunty niespoiste na:

  • luźne gdy ID <= 0.33
  • średniozagszczone gdy 0.33 < ID <= 0.67
  • zagęszczone gdy ID > 0.67

Jak przebiega badanie zagęszczenia gruntu, można zobaczyć na prezentacji - sondowanie dynamiczne.

Joomla SEO by MijoSEF