Geolog Olkusz - badanie gruntu, opinia geotechniczna

Witamy Państwa na naszej stronie.

Wykonanie badań geologicznych umożliwia już na wstępnym etapie projektowania inwestycji, dobrać odpowiedni rodzaj posadowiania.

Coraz częściej dobrą praktyką  przed zakupem działki staje się sprawdzenie jej ze względu na warunki w podłożu. Niska cena zazwyczaj nie jest bez powodu i zdarza się, że teren parceli to zasypany staw lub też osuwisko.

W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów słabonośnych lub też nienośnych, Projektant dobiera odpowiedni sposób wykonania fundamentów (szersze ławy, płyta fundamentowa, wymiana gruntu lub też palowanie). Generuje to większe koszty, ale pozwala tak zbudować przyszły budynek, aby jego użytkowanie nie sprawiało nieoczekiwanych problemów.

Kolejnym dość powszechnym problemem jest płytko występująca woda gruntowa. Posiadanie wiedzy o głębokości zwierciadła wód gruntowych, umożliwia bądź to rezygnację z przyszłego podpiwniczenia bądź to bezpieczne wykonanie szczelnych fundamentów.

W skład badań geologicznych wchodzą:

  • wiercenie badawcze
  • sondowania dynamiczne gruntów niespoistych (piaski, żwiry pospółki)
  • badania laboratoryjne
  • opracowanie wyników w formie opinii geotechnicznej i/lub dokumentacji badań podłoża gruntowego

Badania geologiczne wykonujemy sprzętem mobilnym, obsługiwanym przez przeszkolone osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

 

 

Joomla SEO by MijoSEF