Geolog Zakopane

Nasza firma geolgiczna, na podstawie kilkunstoletniego już doświedczenia w wykonywaniu badań geotechnicznych jest w stanie wykonać niemal każde zadanie w celu określenia warunków gruntowo-wodnych.

Nasz mobilny sprzęt oraz pracownicy posiadający uprawnienia państwowe, pozwalają w najkrótrszym możliwym czasie przeprowadzić rozpoznanie podłoża pod przyszłą inwestycję i w przystępny sposób przedstawić opracowane dane w postaci opinii geotechnicznej lub dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Wiercenia badawcze przeprowadzamy sprzętem:

  • ręcznym - w przypadku zagęszczenia infrastruktury podziemnej,
  • urządzeniem udarowym - młot Cobra - kiedy jest utrudniony dojazd samochodem
  • wiertnicą samochodową - gdy głębokość odwiertów przekracza 10 metrów.

Ze względu na specyfikę rejonu powiatu tatrzańskiego i samego Zakopanego, wiercenia geologiczne wykonujemy głównie pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, budynki usługowe jak i pod pensjonaty i hotele.

Staramy się aby termin w jakim wykonamy dla Państwa badania gruntu nie przekroczył 7 dni, a informacje przekazane w dokumentacji, pozwoliły w sposób kompleksowy zaprojektować fundamenty.

Joomla SEO by MijoSEF