Geolog Jaworzno - badanie gruntu, opinia geotechniczna

Badania geologiczne w Jaworznie

Przed przystąpieniem do prac projektowych dla nowej inwestycji jak również w momencie zakupu działki pod przyszły budynek warto skontaktować się z firmą geologiczną i przeprowadzić badania gruntu.

Rozpoznanie geologiczne polega na wykonaniu w obrębie przyszłego budynku wierceń. Głębokość otworów badawczych jest uwarunkowana od wielkości budynku i poziomu jego posadowienia.

  • Dla niepodpiwniczonych domów jednorodzinnych wykonujemy wiercenia na głębokość 3,0 - 4,0 m p.p.t.
  • Dla podpiwniczonych domów jednorodzinnych wykonujemy wiercenia na głębokość 4,0 - 6,0 m p.p.t.
  • Pod przydomowe oczyszczalnie ścieków - rozsączanie, wiercimy otwory 3,0 m głębokości
  • Dla studni chłonnych przeprowadzamy badania na głębokość około 5,0 metrów
  • Pod hale przemysłowe wiercimy co najmniej na głębokość 4,0 metrów. 

W przypadku napotkania gruntów piaszczystych przeprowadza się sondowania dynamiczne. Dodatkowo kiedy w podłożu natrafimy na grunty o wątpliwych właściwościach, pobieramy próbki do kompleksowych badań laboratoryjnych, aby dokładnie określić parametry geotechniczne danej warstwy.

Udokumentowane dane przedstawiamy pod postacią:

  • opinii geotechnicznych
  • dokumentacji badań podłoża gruntowego
  • dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, Inwestor jest zobowiązany do przesłania nam na maila, mapy sytuacyjno-wysokościowej rejonu przyszłych prac. Bardzo usprawnia nam prace jeśli dodatkowo Projektant sprecyzuję lokalizację odwierów i ich głębokość.

Cena wykonywanych przez nas prac zaczyna się od 300 zł za wywiercenie 1 odwiertu pod przydomową oczyszczalnie ścieków bądz też wstępne rozpoznie warunków gruntowo-wodnych na działce.

W przypadku metrażu przekraczającego kilkanaście metrów bieżących, cena wynosi około 50 zł za metr wierceń.

 

Joomla SEO by MijoSEF